24/7 NONSTOP +421915443760

Mravce sa v posledných rokoch stávajú hlavnými škodcami zamorujúcimi domovy a sú väčšinou veľmi ťažko odstrániteľné. Úspešná eliminácia tohto hmyzu si vyžaduje určitú zručnosť, ktorá sa získava poznatkami o správaní mravcov a skúsenosťami narábaním s nimi. Napriek faktu, že na území Slovenska máme odhadom 108 druhov mravcov medzi škodcov zaraďujeme iba 3 druhy.

V prvom rade je potrebné zistiť o ktorý typ mravca škodcu ide. Jedného zaujíma kuchyňa, druhá skupina žije vo Vašom dome/byte dlhodobo a ani o nich nemusíte vedieť a tretia skupina napadá drevo. Každá z týchto skupín je niečím špecifická a môže Vám spôsobiť nemalé finančné problémy.

Ako rozoznať s kým máme dočinenia?

Ak mravec prišiel iba za potravou, ide o ten najlepší a najmenej nákladný variant na odstránenie. Problémy nastávajú po tom, ako sa mravce premnožia. Ak spozorujete vo Vašej domácnosti červené mravce, problém je väčšinou väčší ako si myslíte. Najväčší problém v rámci našej zemepisnej šírky môžu spôsobiť drevokazné mravce.

 

 

Mravec obyčajný
Mravec obyčajný prezývaný aj mravec čierny je najrozšírenejším druhom mravca na našom území. V jarnom období zakladajú nové mraveniská tak, že samce a samičky odletia zo starého hniezda, aby sa osamostatnili. V kolónií je preto možné pozorovať v období párenia práve okrídlené jedince. Po párení samci Mravcov obyčajných zomierajú a samičky si krídla odtrhnú, aby využili svalstvo krídiel a získali energiu na založenie kolónie a kladenie vajíčok. V rámci ríše hmyzu ide o jedného z najdlhšie žijúcich tvorov a bežne sa dožívajú vyše 15 rokov. Preto je veľmi dôležité aby ste konali okamžite keď sa u Vás doma usídlia. Na pohľad sa môže zdať, že ide len o pár jedincov, no v skutočnosti sa Mravce obyčajné môžu na dlhší čas ukryť a premnožiť bez toho, aby ste si to vôbec všimli.

 

Mravec faraónsky
Mravce faraóny sú malé červené mravce, ktoré boli zavlečené na naše územie koncom 19. storočia z Ázie. Tento typ mravca žije v rozsiahlych kolóniách s viacerými kráľovnami najmä v obývaných vykurovaných budovách, bytoch, rodinných domoch. Je to z dôvodu, že Mravec faraónsky je veľmi citlivý na chlad a pri teplote pod 10°C  vymiera. Pri ohrození dokáže kolóniu rozdeliť na viac skupín  a zabezpečiť tak vyššiu šancu na prežitie. Preto ak spozorujete vo Vašom byte Mravca faraónskeho, je takmer isté že už sú takmer v celej bytovke. Pohybujú sa najmä v stúpačkách a jeho odstránenie prebieha chemickým spôsobom. V mnohých prípadoch je nutné dezinsekciu opakovať, vzhľadom na rozsiahlosť kolónií.

Mravec horský
Mravec horský alebo Mravec obrovský je drevokazný druh mravca. Ide o veľkosťou najväčší druh mravca žijúceho u nás s veľkosťou 7-13mm. Odhaliť zamorenie dreva mravcami naozaj nie je jednoduché a väčšina ľudí ho odhalí, až keď je neskoro. Niektoré signály mravce vysielajú o čosi skôr, musíte byť však veľmi pozorní. Mravec horský preferuje hmyz, alebo výlučky vošiek, preto si jedlo hľadá vonku. Ak však jedného, alebo dvoch prieskumníkov nájdete v dome zbystrite pozornosť. Ak si už mravce vytvorili hniezdo, pod drevenými doskami môžete nájsť pilinový prášok. Je to z dôvodu, že mravce drevo nedokážu stráviť, preto drevo len požujú a okamžite sa ho aj zbavia. Najviditeľnejším prejavom zamorenia sú mravce s krídlami, ktoré sa objavujú na oknách Vášho domu. Môžete ich zabiť a považovať situáciu za vyriešenú, no tieto okrídlené jedince sú len znamením, že veľký problém u Vás doma už máte. Hniezdo v drevenej konštrukcií môže spôsobiť až odstránenie celej drevenej konštrukcie.

Ako sa zbaviť mravcov?


Základom je identifikácia o aký konkrétny druh mravca sa jedná. Jedine týmto spôsobom, je možné určiť, ako konkrétny druh hmyzu reaguje na potravu, akým spôsobom sa pohybuje prípadne si stavia hniezda a čo sa deje v prípade jeho narušenia. Nakoľko sa v našich domácnostiach môže vyskytovať niekoľko druhov mravcov, ako sme si spomenuli vyššie a každý má charakteristický spôsob správania a dorozumievania sa, sú jedinou cestou ako sa mravcov dlhodobo zbaviť chemické opatrenia, ktoré ale nie je vhodné robiť formou postreku či svojpomocne.

Je veľmi pravdepodobné, že ak sa svojpomocne bez odborníka zbavíte jedného hniezda, problém sa tým len rozšíri, nakoľko väčšina druhov mravcov v prípade ohrozenia rozdeľuje svoju kolóniu na viacero menších. Preto ak máte problém so zamorením mravcami kontaktujte nás pre odbornú pomoc a profesionálnu dezinsekciu.

začať konverzáciu
zákaznícka podpora
Potrebujete poradiť?